Disclaimer en Privacy statement.

AlturA-HRM vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang.

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door AlturA-HRM. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. AlturA-HRM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. AlturA-HRM staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. AlturA-HRM aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. AlturA-HRM sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AlturA-HRM kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites. Op de site van AlturA-HRM en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

AlturA-HRM vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties of personen. AlturA-HRM zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van u te verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een coachingstraject of trainingsprogramma nodig is. AlturA-HRM maakt tijdens gesprekken aantekeningen en notities, die deels op harde schijf en deels in papieren dossiers bewaard worden. Deze gegevens mogen slechts op functionele gronden en alleen door de betrokken coaches worden ingezien en besproken. Tot maximaal 1 jaar na afloop van een traject zullen deze gegevens worden bewaard en daarna vernietigd worden. AlturA-HRM verstrekt aan de opdrachtgever of andere relaties van de cliënt alleen inhoudelijke informatie als de cliënt daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent.


Wilt u van gedachten wisselen over uw vraag of de mogelijkheden bespreken: bel of mail gerust.